شاخه ها

پشتیبانی آنلاین

خبرنامه

کتاب تست درس بیوشیمی چاپ 95 بزرگنمایی

کتاب تست درس بیوشیمی چاپ 95

کتاب طلایی تست بیوشیمی ویژه داوطلبین آزمون های ارشد و دکترای علوم تغذیه

نکته:جهت خرید کتاب تست با شماره

 09372223756 تماس بگیرید.

جزییات بیشتر

فقط آنلاین

تومان 42.000

افزودن به سبد خرید

 

عنوان سرفصل های کتاب تست بیوشیمی:

فصل 1: آب الكتروليت ها و تعادل اسيد و باز

فصل 2: ساختمان اسيدهاي آمينه و پروتئين ها

فصل 3: پروتئين هاي پلاسما

فصل 4: متابوليسم اسيدهاي آمينه

فصل 5: ساختمان و متابوليسم هِم

فصل 6: آنزيم ها

فصل 7: آنزيم شناسي باليني

فصل 8: ساختمان ويتامين ها و املاح معدني

فصل 9: ساختمان كربوهيدرات ها

فصل 10: متابوليسم كربوهيدرات ها

فصل 11: بيوانرژيتيك و اكسيداسيون بيولوژيك

فصل 12: ساختمان ليپيدها و غشاهاي زيستي

فصل 13: متابوليسم ليپيدها

فصل 14: هورمون ها و مسيرهاي انتقال پيام

فصل 15: ساختمان اسيدهاي نوكلئيك

فصل 16: متابوليسم اسيدهاي نوكلئيك

فصل 17: بيولوژي مولكولي

فصل18: بيوشيمي سرطان و تومور مارکرها

فصل 19: روش هاي بيوشيمي و بيولوژي مولكولي