شاخه ها

پشتیبانی آنلاین

خبرنامه

پکیج ارشد قارچ شناسی پزشکی بزرگنمایی

پکیج ارشد قارچ شناسی پزشکی

پکیج طلایی ارشد قارچ شناسی پزشکی شامل جزوات طلایی کلیه دروس(انگل شناسی، قارچ شناسی, باکتری شناسی، زیست سلولی، ایمنی شناسی و زبان) که شامل کلیه نکات مورد نیاز برای موفقیت در آزمون ارشد قارچ شناسی می باشد.

 

یادآوری: داوطلبین می توانند جهت خرید

جزوات به صورت تک درس

و یا خرید پکیج از طریق شماره کارت 

با شماره  09372223756  تماس بگیرند.

جزییات بیشتر

تومان 652.000

ارزان شد!

-20%

تومان 815.000

 

نکتهنخبگان 13 مرحله آزمون های مرحله ای (حضوری و غیرحضوری) در تاریخ های زیر برگزار می کند. 

 • آزمون اول تابستانه(رایگان)                         25% اول مطالب                          96/5/27
 • آزمون دوم تابستانه(رایگان)                         25% دوم مطالب                         96/6/24
 • آزمون سوم تابستانه(رایگان)                       50% اول مطالب                        96/7/21


 • آزمون اول                                         25% اول مطالب                             96/9/3
 • آزمون دوم                                         25% دوم مطالب                            96/10/1
 • آزمون سوم                                        جامع 50% اول                            96/10/29
 • آزمون چهارم                                     25% سوم مطالب                         96/11/27
 • آزمون پنجم                                        25%چهارم مطالب                       96/12/25
 • آزمون ششم                                    جامع 50% دوم مطالب                    97/1/17
 • آزمون هفتم                                    جامع 50% اول مطالب                       97/2/14
 • آزمون هشتم                                   جامع 50% دوم مطالب                     97/3/11
 • آزمون نهم                                          جامع 100%                                    97/3/25
 • آزمون دهم                                        جامع  100%                                      97/4/8